مشخصات پژوهش

صفحه نخست /استفاده از اطلاعات محرمانه در ...
عنوان استفاده از اطلاعات محرمانه در معاملات سهام و تاثیر آن بر هزینه سرمایه سهام عادی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها اطلاعات محرمانه، قیمت پیشنهادی خرید و فروش، هزینه سرمایه سهام عادی، عدم تقارن اطلاعاتی
چکیده در بازارهای کارا فرض می شود که تمام اطلاعات منتشره، بی درنگ یا پس از اندک زمانی در دسترس عموم قرار می گیرد و بین معامله گران به صورتی متقارن توزیع می گردد. با این حال، بسیاری از پژوهشگران عقیده دارند که این فرض، بیش از حد خوش بینانه است و همواره افرادی وجود دارند که اطلاعات آنان بیش از دیگران است. آنان حتی ممکن است به اخبار و اطلاعات محرمانه شرکت نیز دسترسی داشته باشند و در معاملات سهام از آن اطلاعات استفاده کنند. این پژوهش، تاثیر احتمال انجام معاملات سهام مبتنی بر اطلاعات محرمانه شرکت و میزان اختلاف در قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام را (به عنوان دو مولفه عدم تقارن اطلاعاتی) بر هزینه سرمایه سهام عادی در بازه زمانی 1387 تا پایان 1392 در 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کرده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که با افزایش در احتمال استفاده از اطلاعات محرمانه شرکت ها در معاملات سهام و نیز افزایش در اختلاف قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت ها، هزینه سرمایه سهام عادی آنها افزایش می یابد.
پژوهشگران