مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ایجاد پوشش نانوساختار چندلایه ...
عنوان ایجاد پوشش نانوساختار چندلایه ای TiN/TiAlN به روش PVD
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها پوشش نانوساختار، PVD
چکیده هدف از اجرای این طرح، ایجاد پوشش نانوساختار چندلایه ای در مقیاس تجاری است که بتواند بر روی ابزارهای برش کارآمد باشد. برای این منظور از پوشش چندلایه ای خانواده نیتریدی استفاده شد. فناوری مورد استفاده روش رسوبگذاری فیزیکی از فاز بخار با کمک قوس کاتدی بود. در این طرح، پوشش ایجاد شده به صورت تجاری مورد بهره برداری قرار گرفت.
پژوهشگران