مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی ویژگی های فیزیکی یک سطح ...
عنوان بررسی ویژگی های فیزیکی یک سطح با استفاده از تبدیلات موجک
نوع پژوهش پایان‌نامه
کلیدواژه‌ها تبدیل موجک، چندرزولوشنه، توپوگرافی، لایه نازک، موجک گابور
چکیده مفهوم اولیه ی تبدیلات موجک در اوایل دهه ی 1980 مطرح گردید. تبدیلات موجک در سال هاى اخیر، به عنوان یک ابزار قدرتمند وارد مباحث پردازش تصویر شده است و اخیراً نیز نقش بسیار مهمی در تلفیق تصاویر پیدا کرده است. تبدیلات موجک، در اصل ادامه ی تئوری فیلترینگ و تبدیلات فوریه است .واضح است که جزئیات تصویر، چیزی جز کنتراست و تقابل بالا بین عوارض مختلف نیست. این کنتراست بالا در حوزه ی مکان ، معادل با مقادیر بزرگ در حوزه ی فرکانس است؛ به عبارت دیگر، فرکانس هاى بالا همان جزئیات در تصویر اصلى هستند. با اعمال تبدیل فوریه روى تصویر، می توان اطلاعات فرکانسى را از آن استخراج نمود. اما ایراد بزرگ تبدیل فوریه، محدود بودن آن به حوزه ی فرکانس است. تبدیلات موجک این برترى را نسبت به تبدیل فوریه دارند که می توانند در هر دو حوزه ی مکان و فرکانس، تصویر را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. به علاوه، تبدیلات موجک می توانند براى کاربردهاى خاص، شرایط خاصى را نیز بپذیرند و این بیانگر قابلیت انعطاف-پذیرى بالای این روش ها می باشد. جزئیات استخراج شده از تصاویر می توانند با متدهاى جایگزینى، جمع کردن و یا ترکیبى (که ترکیبى از دو مورد قبل است) در حوزه ی فرکانس یا حوزه ی مکان، به تصویر دیگرى تزریق شوند. انواع مختلفی از تبدیلات موجک وجود دارد که بسته به کاربرد، می توان آنها را انتخاب کرد. در مورد سیگنال های پیوسته پارامتر های زمان-مقیاس پیوسته به کار می رود و در نتیجه تبدیل موجک پیوسته استفاده خواهد شد. لذا ما نیز بطور خاص، از این نوع تبدیل استفاده کرده ایم.
پژوهشگران