مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بهبود و کنترل فرایند CVD برای ...
عنوان بهبود و کنترل فرایند CVD برای افزایش ضخامت پوشش آلومینا (Al2O3) با کاربرد ابزارهای برشی
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها نانوپوشش، CVD
چکیده هدف از انجام این پژوهش، حل مشکل صنعت در عدم توانایی ایجاد پوشش با ضخامت مطلوب بود. لذا در پایان این پژوهش پوشش سخت آلومینا با ضخامت 5 میکرومتر و به صورت کاملا یکنواخت با استفاده از روش CVD بر روی ابزارهای برش اعمال شد.
پژوهشگران