مشخصات پژوهش

صفحه نخست /یاددادشتی درباره ترجمه ...
عنوان یاددادشتی درباره ترجمه فیتزجرالد
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها خیام، فیتزجرالد، ترجمه،روشنک، بحرینی
چکیده حکیم عمر خیام نیشابوری بلندآوازه ترین شاعر فرامرزی زبان و ادبیات فارسی است. تاکنون چاپ های دوزبانه متعددی (انگلیسی- فارسی) از رباعیات عمر خیام نیشابوری منتشر شده است. متارترین آنها به همت سرکار خانم روشنک بحرینی در مجموعه دوزبانه انتشارات هرمس منتشر شده است. خانم بحرینی بر این اثر مقدمه ای نوشته است که دارای اشکالات متعددی است. مقاله حاضر به نقد و بررسی این مواردی میپردازد.
پژوهشگران