مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مسیریابی وسایل نقلیه ناوگان ...
عنوان مسیریابی وسایل نقلیه ناوگان ناهمگن ثابت به روش تولید ستون
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ناوگان ناهمگن ثابت، مسیریابی وسایل نقلیه، روش ایجاد ستون
چکیده مسئله مسیریابی وسیله نقلیه با ناوگان ناهمگن ثابت (HFFVRP)یکی از مهم ترین گسترش های مسئله مسیریابی وسایل نقلیه (VRP) است. هدف مسئله HFFVRP تحویل بهینه کالا به مشتریان از گره ای به نام انبار است به طوری که همه تقاضای مشتریان توسط ناوگانی ثابت و ناهمگن برآورده شود. حل این مسئله که دارای کاربردهای فراوان در بخش صنعت و خدمات است به راحتی امکان پذیر نمی باشد بنابراین در این مقاله یک روش تولید ستون (CG) برای حل HFFVRP ارائه می شود. الگوریتم پیشنهادی بر روی شانزده مثال استاندارد شامل 10 تا 50 مشتری مورد آزمایش واقع می شود. نتایج محاسباتی نشان می دهد که روش ابتکاری مبتنی بر CG در مقایسه با روش دقیق می تواند جواب های مناسبی را در یک زمان کمتر بدست آورد.
پژوهشگران