مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تحلیلی ضربه سرعت بالا ...
عنوان بررسی تحلیلی ضربه سرعت بالا بر روی پانل های ساندویچی با هسته فوم و رویه های الومینیومی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها پانل های ساندویچی، هسته، فوم، مدل تحلیلی
چکیده پانل های ساندویچی معمولاً به د لیل نسبت استحکام به وزن و جذب انرژی بالا، کاربرد وسیعی در صنایع مختلف از جمله صنایع هوا-فضا، صنایع دریایی و صنایع خودروسازی دارند. بررسی و تحلیل نفوذ بالستیک پرتابه ها در پانل های ساندویچی عمدتا به صورت تجربی و عددی بوده و به دلیل پیچیدگی های معادلات ریاضی حاکم بر این پدیده، مطالعات تحلیلی بسیار اندکی در این زمینه صورت گرفته است. هوفت و همکارانش در مقاله ای به بررسی تحلیلی ضربه سرعت بالا بر روی پانل های ساندویچی با رویه های کامپوزیتی و هسته فومی پرداخته اند. به دلیل کاربرد وسیع تر پانل های ساندویچی متشکل از رویه های فلزی و هسته فومی در صنایع هوا- فضا در این مقاله، با انجام اصلاحاتی بر روی روش تحلیلی ارائه شده توسط هوفت و همکارانش به بررسی ضربه سرعت بالا بر روی پانل های ساندویچی با رویه های فلزی و هسته فومی در برخورد قائم با یک پرتابه استوانه ای پرداخته شده است. جهت ارزیابی صحت روش تحلیلی مورد نظر از آزمایش های تجربی صورت گرفته بر روی دو نوع پانل با هسته های فوم پلیمری و فلزی و رویه های آلومینیومی بهره گرفته شده است. نتایج این تحقیق نشا ن می دهد که روش تحلیلی ارائه شده دقت قابل قبولی در تعیین سرعت باقی مانده پرتابه در برخورد با پانل هایی با هسته فوم پلیمری و فلزی و با نسبت چگالی های مختلف دارا می باشد.
پژوهشگران