مشخصات پژوهش

صفحه نخست /صهبایِ خرد: زندگی، شعر، و ...
عنوان صهبایِ خرد: زندگی، شعر، و فلسفۀ عمر خیّام
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها عمر خیام، ادبیات تطبیقی، فیتزجرالد
چکیده هدف اصلی نویسندۀ کتاب صهبایِ خرد معرفی مجدد اندیشمند بزرگی مانند خیّام به خوانندۀ غربی و اعادۀ تصویر مخدوش و محرّف اوست (4). پرفسور امین رضوی در حال حاضر استاد فلسفه و دین دانشگاه مری واشینگتن ایالت ویرجینای آمریکا است. او صاحب تألیفات متعددی است که از میان کتابهای او می توان به منتخباتی از متون فلسفی در ایران با همکاری دکتر سید حسین نصر، سهروردی و مکتب اشراق ( 1997)، فلسفه دین و مسأله تسامح (1997)، و صهبایِ خرد: زندگی، شعر و فلسفه عمر خیّام (2005) اشاره کرد. آخرین اثر او ویراستاری کتابی است با عنوان تصوّف و ادبای برجستۀ آمریکائی (2014). او همچنین مقالات زیادی نوشته است که یکی از مهّم ترین آنها مدخل عمر خیّام دانشنامۀ فلسفه طبعِ دانشگاه استنفورد است.
پژوهشگران