مشخصات پژوهش

صفحه نخست /شعر فارسی در انگلستان و آمریکا
عنوان شعر فارسی در انگلستان و آمریکا
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها شعر فارسی، حسن جوادی، ادبیات تطبیقی
چکیده کتاب تأثیر ادبیّات فارسی بر ادبیّات انگلیسی (با تکیه بر قرن نوزده) به قلم حسن جوادی اثر ارزنده ای در حوزۀ ادبیّات تطبیقی (انگلیسی ـ فارسی) است. این اثر، چنانکه پیش تر آمد، به بررسی نفوذ و تأثیر ادبیّات فارسی بر ادبیّات انگلیسی از اواخر سده های میانه ــ وقتی که انگلیسیها، به کمک زبانهای واسطه، تصویری رؤیاگونه، سطحی، و غیرواقعی از ادبیّات فارسی داشتند ــ تا پایان دورۀ ویکتوریا ــ آنگاه که پس از فراگیری زبان فارسی و سفر به ایران به تصویری دست اوّل، واقعی تر، عمیق تر، دست یافتند ــ می پردازد. این کتاب در اصل رسالۀ دکتری حسن جوادی است که در اوایل دهۀ 1960 در دانشگاه کیمبریج با نظارت دو استاد برجسته آ. ج. آربری و ریموند ویلیامز به زبان انگلیسی نوشته شده است.
پژوهشگران