مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ترجمه ادبی در ایران نوین: ...
عنوان ترجمه ادبی در ایران نوین: پژوهشی جامعه شناختی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ترجمه ادبی، ایران معاصر، جامعه شناسی
چکیده کتاب ارجمند ترجمۀ ادبی در ایرانِ معاصر: پژوهشی جامعه شناختی اثر اسماعیل حدّادیان مقدّم مترجم و ترجمه پژوه نواندیش و نکته یاب هم روزگار ماست. اثر حاضر موضوعی جذّاب و مهّم، ترجمۀ رمان از انگلیسی به فارسی، از عهد قاجار تا زمان حاضر، یعنی یک دورۀ زمانی دویست ساله، را مطرح و بررسی می کند. این اثر را یکی از ناشران معروف حوزۀ مطالعات ترجمه، شرکت انتشاراتی جان بنجامینز ، در سال 2014 منتشر کرده است. ایدۀ نگارش این کتاب، که در اصل رسالۀ دکتری حدّادیان است، در دانشگاه روویرا ای ویرجیلیِ اسپانیا شکل گرفت. وی سپس در دورۀ پسادکترا در دانشگاه کاتولیک لوونِ بلژیک آن را بازنویسی و بازبینی کرد و به شکل حاضر درآورد.
پژوهشگران