مشخصات پژوهش

صفحه نخست /یک روش جمعیت مورچگان ترکیبی ...
عنوان یک روش جمعیت مورچگان ترکیبی برای مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با ناوگان ناهمگن ثابت
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها مسیریابی وسایل نقلیه، ناوگان ناهمگن ثابت، روش جمعیت مورچگان، الگوریتم های جستجوی محلی
چکیده یکی از مهم ترین گسترش های مسئله مسیریابی وسایل نقلیه1(VRP)، مسئله مسیریابی وسیله نقلیه با ناوگان ناهمگن ثابت2 (HFFVRP) است که هدف آن سرویس دهی به مشتریان با تعدادی وسیله نقلیه محدود است. مسئله HFFVRP عبارت است از معین کردن مسیرهایی با هزینه مینیمم برای یک ناوگان حمل و نقل که تقاضاهای مشتریان را برطرف می کند. به-علاوه ترکیب وسایل نقلیه در این ناوگان شامل چند نوع وسیله نقلیه است؛ به طوری که حداکثر بار قابل بارگذاری و هزینه پیمایش هر واحد فاصله برای هر وسیله نقلیه با یکدیگر تفاوت دارند. در این مقاله یک روش فراابتکاری مبتنی بر روش جمعیت مورچگان3 (ACS) برای حل مسئله HFFVRP ارایه می شود که از دو الگوریتم جستجوی محلی به عنوان روش های بهبود دهنده استفاده می کند، این الگوریتم روی 13 مثال استاندارد شامل 50 تا 360 مشتری در ادبیات موضوع مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج محاسباتی نشان می دهد که نتایج ACS با نتایج دیگر الگوریتم های فراابتکاری برای حل مسایل HFFVRP قابل رقابت است. به علاوه الگوریتم پیشنهادی جواب های بسیار خوبی را برای بیشتر مسایل به دست آورده است؛ به طوری که شش مورد از بهترین جواب های تاکنون به دست آمده به وسیله الگوریتم پیشنهادی، یافت شد.
پژوهشگران