مشخصات پژوهش

صفحه نخست /رخساره های رسوبی و رخساره های ...
عنوان رخساره های رسوبی و رخساره های رادار دون های ساحلی شرق بابلسر (جنوب دریای خزر)
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها رخساره های رسوبی، رخساره رادار، تپه ساحلی، بابلسر
چکیده در این پژوهش چهار تپه ماسه ای در شرق بابلسر بررسی شده اند. این تپه ها جزء تپه های ماسه ای سهمی شکل (پارابولیک) از نوع هلالی می باشند. بافت رسوبات، ماسه ای و ماسه با کمی گراول است؛ این رسوبات دارای جورشدگی متوسط، کج شدگی مثبت و از نظر کشیدگی لپتوکورتیک هستند. از نظر ترکیب پتروگرافی بیش از 60% نمونه ها از خرده های سنگی (عمدتا دگرگونی و آذرین) تشکیل شده اند. سه رخساره رسوبی A، B1 و B2 شناسایی شده است؛ ویژگی های دو رخسارهA و B2 نمایانگر رسوب گذاری خارج از آب (تپه ها و پهنه ساحلی) و رخساره B1 بیانگر رسوب گذاری کم ژرفای ساحلی (منصقه سواش) است. نتایج سن سنجی از بخش-های میانی و پایینی تپه ها نمایانگر سن 14 تا 25 هزار سال می باشد؛ بر این اساس بیشینه و کمینه سرعت رسوب گذاری به ترتیب 15/0 و 02/0 میلی متر در سال تخمین زده شده است. بررسی نیمرخ های رادار نفوذ کننده زمین نمایانگر چهار رخساره رادار است؛ ویژگی های آن ها نمایان گر تشکیل در بخش های جلویی و پرشدگی درون فرورفتگی های تپه ساحلی و منطقه سواش است.
پژوهشگران