مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مدیریت زنجیره تامین مواد غذایی
عنوان مدیریت زنجیره تامین مواد غذایی
نوع پژوهش کتاب
کلیدواژه‌ها موادغذایی، صنعت و تجارت، کشاورزی پایدار
چکیده مدیریت زنجیره تامین موارد غذایی، از جمله موضوعاتی است که روز به روز بیشتر مورد توجه رسانه ها، افکار عمومی و سیاستگذاران قرار می گیرید. امروزه افکار عمومی در پی آن است که اطلاعاتی درباره چگونگی تاثیر گذاری فعالیت های مرتبط با تولید و عرضه موارد غذایی بر سلامت جامعه و محیط زیست و نیز چگونگی مدیریت دغدغه های عدیده ناشی از امنیت و ایمنی مواد غذایی به دست آورد. از این رو، دستیابی به دانش مدیریت زنجیره تامین مواد غذایی، برای کسب شناخت کافی نسبت به نظام ها، ساختارها، نهادها و نیز نیروهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی فعال در هر یک از بخش های ذی ربط در این حوزه، به طور جدی مورد نیاز صاحبان و مدیران کسب و کارهای مرتبط با مواد غذایی است . کسب آگاهی و شناخت نسبت به زنجیره تامین مواد غذایی از جمه نیازهای مدیران و فعالان عرصه مواد غذایی است که در این کتاب به تبیین آن پرداخته شده است.
پژوهشگران