مشخصات پژوهش

صفحه نخست /رویکرد یکپارچه جهت تعیین ...
عنوان رویکرد یکپارچه جهت تعیین اندازه ی تولید ترکیبی، بالانس خط مونتاژ دوطرفه و تخصیص اپراتورها با در نظرگرفتن گلوگاه ها
نوع پژوهش مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها تولید ترکیبی، مدل های ترکیبی، الگوریتم هیوریستیک، بالانس خطوط مونتاژ دو طرفه،تخصیص نیروی انسانی، تئوری محدودیت ها.
چکیده در این مقاله یک روش هیوریستیک یکپارچه برای تخصیص نیروی انسانی، بالانس خط مونتاژ دو طرفه و تعیین ترکیب تولید ارائه شده است. با استفاده از این روش، علاوه بر تخصیص مناسب فعالیت ها و نیروهای انسانی به ایستگاه ها، میزان تولید هر محصول به گونه ای مشخص می شود، که علاوه بر داشتن یک خط بالانس شده با زمان سیکل حداقل، گلوگاه های سیستم نیز برطرف شده و خط روانی نیز به دست آید. همچنین در این مطالعه، علاوه بر توسعه ی چند کران پایین برای زمان سیکل، دو قانون نیز برای تخصیص نیروهای انسانی با مهارت های مختلف به ایستگاه ها به کمک مثال های عددی با شرایط متعدد مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است. نتایج نشان دهنده ی کارایی و سرعت حل این الگوریتم می باشد.
پژوهشگران