مشخصات پژوهش

صفحه نخست /کانی شناسی و ژئوشیمی ...
عنوان کانی شناسی و ژئوشیمی گرانیتوئیدها و اسکارن آهن وابسته به تخت (شمال کبودرآهنگ)
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها کانی شناسی، ژئوشیمی ، گرانییوئید، اسکارن آهن، تخت، کمربند ماگمایی ارومیه - دختر
چکیده منطقه ی تخت از لحاظ زمین شناسی در شمال کمربند ماگمایی ارومیه-دختر قرار دارد. گرانیتوئیدهای تخت متشکل از پرانودیوریت، کوارتز مونزونیت و تونالیت است. در اثر نفوذ توده های گرانیتوئیدی به داخل سنگ های کربناته به سن کرتاسه کانسار اسکارن آهن تشکیل شده که دارای منطقه بندی است. این منطقه بندی از مجاورت توده نفوذی به طرف خارج به ترتیب شامل: پهنه های اپیدوت، اولیژیست-کوارتز، گارنت، پیریت، مگنتیت، آهک کریستالین و پهنه کربناته ایت. واضح بودن این منطقه بندی اسکارن تخت را از لحاظ زمین شناسی بسیار جذاب نموده است.نتایج حاصل از ترکیب شیمیایی گانت های وابسته به اسکارن، گویای وجود محلول جامد گراسولار و آندرادیت است.
پژوهشگران