مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اثر منابع جانبی بر روند ...
عنوان بررسی اثر منابع جانبی بر روند ریزشوندگی رسوبات به سوی پایین دست حوضه رودخانه حرم آباد (دشت باختری ملایر)
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها رخساره- ریزشوندگی- رودخانه حرم آباد- ملایر
چکیده حوضه آبریز حرم آباد با شکلی نسبتاً کشیده و مساحت 2965 کیلومتر مربع در جنوب استان همدان در زون ساختاری سنندج-سیرجان قرار دارد. 1392 کیلومتر مربع از این وسعت را دشت باختری ملایر شامل می شود؛ رودخانه ی اصلی این حوضه رودخانه حرم آباد (آب ملایر) است. در این رودخانه پنج رخساره رسوبی شامل Sl, Sh, Gm, Gms و Fm شناسایی شده است. رسوبات رودخانه مورد مطالعه عمدتاً دارای جورشدگی بسیار بد، کج شدگی مثبت و کشیدگی پهن هستند. شاخص ترین تغییر دریافت رسوبات بستر به سمت پایین دست رودخانه در فراوانی دانه های گراول (یا چهار گسستگی) است. این گسستگی ها ناشی از ورود رسوبات از منابع جانبی (مخروط افکنه، شاخه های فرعی و واریزه) به کانال رودخانه ایجاد شده اند. افزایش گراول در ناپیوستگی ها در شاخه های کم شیب تر و با لیتولوژی شیست و اسلیت 3-8% و در شاخه های پرشیب تر و با لیتولوژی گرانیت و سنگ آهک 25-32% است. بنابراین لیتولوژِی سنگ منشاء نیز در روند ریزشوندگی اندازه دانه های بستر رودخانه به سوی پایین دست موثر است.
پژوهشگران