مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تهیه و مشخصه نگاری نانو اکسید ...
عنوان تهیه و مشخصه نگاری نانو اکسید نقره تهیه شده به وسیله روش شیمیایی
نوع پژوهش پایان‌نامه
کلیدواژه‌ها نانو کاتالیستAg2O/TiO2، جفت الکترون-حفره ، فوتوکاتالیست ، SEM ، TEM
چکیده دی اکسید تیتانیوم (TiO2) نیمه رسانایی است که به علت داشتن خواص فیزیکی جالب، مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. جفت الکترون – حفره ی تولید شده در دی اکسید تیتانیوم عامل اصلی فعالیت فوتوکاتالیستی این نیمه رسانا محسوب می شود. افزایش طول عمر جفت الکترون– حفره ، بازدهی فوتوکاتالیستی آن را بالا می برد. یکی از راهکارهای موثر برای این عمل، اضافه کردن نانو ذرات فلزی مانند Au ، Ag ، Pd و Pt می باشد. در این پایان نامه، نانوفوتوکاتالیست دی اکسید تیتانیوم از طریق روش سل-ژل ، به وسیله نانوذرات اکسید نقره پوشش داده شد و نمونه های پودری Ag2O-TiO2 بدست آمد. خواص اپتیکی آن توسط طیف سنجی ماورای بنفش – مرئی(Uv-Vis) بررسی شد و ساختار آن توسط آنالیزهای پراش اشعه ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و میکروسکوپ الکترون عبوری(TEM) مورد مطالعه قرار گرفت.
پژوهشگران