مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثرات هشت هفته برنامه ی ...
عنوان اثرات هشت هفته برنامه ی توانبخشی ورزشی بر کیفیت زندگی، اضطراب و افسردگی و ظرفیت ورزشی بیماران های ریسک قلبی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها توانبخشی ورزشی قلب، ظرفیت ورزشی، جراحی بای پس عروق کرونر، کیفیت زندگی، بیماران های ریسک
چکیده بیماریهای قلبی و عروقی یکی از دلایل عمده مرگ و میر و بیماری زایی در دنیاست. اگرچه اثرات مثبت برنامه توانبخشی قلبی بر بیماران قلبی با ریسک پایین ثابت شده است اما فقدان تحقیقات و شواهد علمی در خصوص اثرات این برنامه بر بیماران های ریسک علی الخصوص در ایران وجود دارد. لذا مطالعه ی حاضر اثرات فیزیولوژیکی و روانی این برنامه بر بیماران های ریسک قلبی را برای اولین بار در ایران مورد بررسی قرار داده است.
پژوهشگران