مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تأثیر روش محاسبه، طول ...
عنوان بررسی تأثیر روش محاسبه، طول دوره حداکثر نیاز آبی و سطوح احتمال در برآورد بهینه آب مورد نیاز گیاه (مطالعه موردی منطقه همدان)
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها تبخیر و تعرق گیاه مرجع، میانگین متحرک، سطح احتمال وقوع، دوره حداکثر نیاز آبی، گندم
چکیده -
پژوهشگران