مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی دگرریختی چند مرحله ای و ...
عنوان بررسی دگرریختی چند مرحله ای و رشد پورفیروبلاست ها در منطقه کمری - ده نو اسداله خان، جنوب خاور همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها دگرریختی چند مرحله ای، پورفیروبلاست، ساختار، تکتونیت، همدان
چکیده منطقه کمری- ده نو اسداله خان در بخش شمال باختر پهنه سنندج - سیرجان و در25 کیلومتری جنوب خاوری شهرهمدان قرار دارد. در این منطقه سنگ های دگرگونی ناحیه ای، مجاورتی و پگماتوئید های دگرریخت شده رخنمون دارند. در این تکتونیت ها پورفیروبلاست های متنوعی به صورت همزمان با تکتونیک رشد کرده اند. در مجموعه سنگ های این منطقه، چهار مرحله دگرریختی شکل پذیر شناسایی گردیده که تمام مراحل آن با تشکیل چین و برگوارگی همراه بوده است. چین های نسل اول، دوم و سوم هم محور بوده و محور آن ها به هردو سمت شمال- شمال باختر و جنوب- جنوب خاور میل دارد. محور ریزچین های نسل چهارم با کمی زاویه نسبت به چین های نسل قبل در راستای شمال- شمال خاور و جنوب- جنوب باختر قرار می گیرد. رشد سیلیمانیت تن ها در مرحله چهارم دگرریختی صورت گرفته و نشان می دهد این مرحله نسبت به مراحل قبلی دمای بیشتری داشته است. با توجه به دمای هر مرحله از دگرریختی ها پورفیروبلاست های متفاوت به صورت های مختلف نسبت به فابریک های هر مرحله رشد کرده اند. تفسیر فابریک این روابط، شرایط دگرگونی را در طول دگرریختی های چهارگانه روشن می سازد
پژوهشگران