مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تحلیل تقاضای محصولات نساجی ...
عنوان تحلیل تقاضای محصولات نساجی ایران در بازار جهانی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها نساجی ایران، دستگاه تقاضای تقریباً ایده آل، ثبات ساختاری ضرایب
چکیده با توجه به نوسان های قیمت نفت گسترش صادرات غیرنفتی از اهداف مهم توسعه اقتصادی کشور به شمار می رود. صادرات صنایع نساجی یکی از با اهمیت ترین صنایع جهان بوده و با گردش مالی بالای خود و کاربر بودن آن از اولویت خاصی برخوردار است، بنابراین آگاهی در مورد تقاضا وکشش پذیری های آن به منظور موفقیت در تحصیل ارز خارجی و رشد اقتصادی مهم است، بنابراین این مقاله با انتخاب سیستم تقاضای تقریباً ایده آل به عنوان الگوی تقاضا برای صادرات محصولات نساجی کشور و تقسیم بندی آن به گروه های چرم، پشم و پنبه و محصولات آن با استفاده از روش برآورد رگرسیون های به ظاهر نامرتبط برای دوره (1389-1371) به محاسبه تقاضا و کشش های محصولات نساجی ایران در بازار جهانی می پردازد، سپس به آزمون فرضیه ثبات ساختاری ضرایب الگو در دوره زمانی (1394-1390) از طریق شبیه سازی متغیرهای الگو بر مبنای تعریف سناریوهای مختلف کاهش قیمتی اقدام می نماید. نتایج بیانگر این است که کاهش قیمت ها منجر به شکست ساختاری در ضرایب الگو خواهد شد و سهم های مخارج بلندمدت تقاضای جهانی بر صادرات گروه کالاهای مورد بررسی را تغییر خواهد داد.
پژوهشگران