مشخصات پژوهش

صفحه نخست /توسعه کارآفرینی سازمانی در ...
عنوان توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونیها
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی، تعاونی، توسعه کارآفرینی
چکیده توسعه کارآفرینی در شرکتهای تعاونی راهی برای نوسازی و پویایی آن ها است. توسعه کارآفرینی در تعاونیها و تبدیل آن ها به تعاونیهای کارآفرین، می تواند به احیا و بازسازی تعاونی های موجود کمک کرده و ابزاری برای توسعه و بهبود کسب و کار، افزایش درآمد و سودآوری، پیشگامی در ایجاد و توسعه محصولات، خدمات و فرآیندهای جدید و نهایتاً ارتقاء نقش آفرینی آن ها در برنامه های کلان اقتصادی به شمار آید. از این رو تلاش برای زمینه سازی در جهت توسعه کارآفرینی در تعاونی ها یکی از اولویت های برنامه های توسعه بخش تعاون به حساب می آید. بر همین اساس در این مقاله، به تبیین ویژگیهای شرکتهای تعاونی کارآفرین و ارائه راهکارهایی به منظور توسعه کارآفرینی در سطوح مختلف شرکتهای تعاونی موجود از طریق اصلاح و بازسازی مؤلفه های ساختاری و مدیریتی، فرهنگ سازمانی، ویژگیهای فردی و ... پرداخته شده است. این مقاله، توصیفی بوده و اطلاعات مورد نیاز آن از طریق بررسی و تحلیل ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی موضوع مورد نظر به شیوه مطالعات کتابخانهای گردآوری شده است. در این نوشتار پس از بررسی و تبیین ویژگیهای تعاونیهای کارآفرین، با مروری بر عوامل تأثیرگذار بر فرایند کارآفرینی در شرکتهای تعاونی، راهکارهای عملیاتی مناسبی برای شکل گیری و توسعه کارآفرینی در شرکت های تعاونی ارائه شده است. از جمله این راهکار ها می توان به اصلاح ساختار نهادی شرکت های تعاونی، فرهنگ سازی در راستای توسعه کارآفرینی، آشناسازی اعضاء و ارکان تعاونی ها با مقوله کارآفرینی در تعاونی و تبیین راهکارهای انگیزشی برای توسعه کارآفرینی در تعاونی ها، اشاره کرد.
پژوهشگران