مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر سرریزهای تحقیق و توسعه بر ...
عنوان اثر سرریزهای تحقیق و توسعه بر بهره وری کل عوامل تولید صنایع کارخانه ای ایران
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها سرریز تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی، بهره وری کل عوامل تولید، صنایع کارخانه ای، روش GMM
چکیده تحقیق و توسعه به ­عنوان مهم ترین روش پیشرفت فناوری و تقویت رقابت و نوآوری صنایع تولیدی تلقی شده ­است. هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثر سرریز های تحقیق و توسعه از طریق واردات بر بهره وری کل عوامل تولید زیر بخش­های صنایع کارخانه­ای با استفاده از روش GMM دو مرحله­ای در دوره زمانی 1387-1379 است. بدین­ منظور از اطلاعات آماری سطح صنایع کارخانه­ای ایران و انباشت تحقیق و توسعه صنایع داخلی و خارجی و واردات 15 شریک تجاری ایران در 19 کد ISIC دو رقمی استفاده شده ­است. نتایج حاکی از آن است که اثر متقابل سرمایه انسانی و انباشت تحقیق و توسعه خارجی، اثر متقابل واردات و انباشت تحقیق و توسعه خارجی و اثر انباشت تحقیق و توسعه خارجی و داخلی به ترتیب بیش­ترین تاثیر مثبت را بر بهره وری ­کل صنایع کارخانه­ا­ی ایران داشته­اند. به طوری­که هزینه­های تحقیق و توسعه داخلی در طی دوره مورد بررسی نتوانسته است تاثیر چشمگیری را بر رشد بهره­وری­ کل عوامل صنایع کارخانه­ای ایران اعمال نماید.
پژوهشگران