مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر تزریق نانوسیلور و عصاره ...
عنوان تاثیر تزریق نانوسیلور و عصاره های آویشن و مرزه در تخم مرغ بر درصد جوجه در آوری، فراسنجه های گوارشی و ایمنی در روز تفریخ
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها جوجه گوشتی، تزریق داخل تخم مرغ، عصاره آویشن، عصاره مرزه، نانوسیلور
چکیده آزمایشی با استفاده از 855 تخم مرغ نطفه دار در قالب طرح کاملا تصادفی با 8 تیمار (تزریق روز پنجم انکوباسیون) و 11 تیمار (تزریق روز یازدهم انکوباسیون)، 3 تکرار و 15 عدد تخم مرغ در هر تکرار انجام شد. تیمارها شامل.................
پژوهشگران