مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر استفاده از نانوذرات آهن و ...
عنوان اثر استفاده از نانوذرات آهن و متیونین مایع (آلیمت) در تغذیه جنینی و جیره بر عملکرد جوج های گوشتی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها تغذیه جنینی، جوجه های گوشتی، عملکرد، متیونینی مایع، نانوذرات آهن
چکیده در این آزمایش از 644 تخم مرغ بارور سویه راس در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 8 تیمار و 4 تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایش شامل..............................
پژوهشگران