مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ژئوشیمی تورمالینهای موجود ...
عنوان ژئوشیمی تورمالینهای موجود دردایکهای پگماتیتی و آپلیتی مجموعه پلوتونیک الوند و سنگهای دگرگون منطقه همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ژئوشیمی، تورمالین، ماگمایی، گرمابی، الوند، همدان
چکیده دایکهای پگماتیتی و اپلیتی موجود در مجموعه ی پلوتونیک الوند و سنگهای دگرگون مجاورتی نزدیک به این توده (هورنفلسها) آخرین فاز ماگمایی در این منطقه است. در فواصل دورتر از توده ی الوند نیز ، دایکهای پگماتیتی-آپلیتی به درون سنگهای دگرگون ناحیه ای منطقه نفوذ کرده اند.
پژوهشگران