بدنه خبر

صفحه نخست /انتشار شماره 12 نشریه معاونت ...

انتشار شماره 12 نشریه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

جمعه / 31 تیر 1401

به استحضار می رساند به حول و قوه الهی دوازدهمین شماره از فصلنامه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا در بهار سال 1401 منتشر شده است. برای دسترسی به متن این شماره از لینک http://basu.ac.ir/research-mag   استفاده نمایید. مایه امتنان خواهد بود ما را از نظرات و راهنمائی های خود بهره مند سازید.
بایگانی خبرها