بدنه خبر

صفحه نخست /تشکیل کمیته فنی متناظر کارست ...

تشکیل کمیته فنی متناظر کارست کشور با نام بین المللی ISO/INSO/TC 319 (زیر مجموعه سازمان ملی استاندارد ایران)

شنبه / 07 خرداد 1401

به آگاهی می رساند که کمیته فنی متناظر کارست کشور با نام بین المللی ISO/INSO/TC 319 (زیر مجموعه سازمان ملی استاندارد ایران) به کوشش گروه زمین شناسی دانشکده علوم پایه برای نخستین بار در کشور شکل گرفته و دو تن از اعضای هیات علمی دانشکده علوم پایه، آقای دکتر حسن محسنی به عنوان رییس کمیته و آقای دکتر رضا علی پور به عنوان نایب رییس کمیته یاد شده برگزیده شدند. نخستین نشست مجازی این کمیته به میزبانی دانشکده علوم پایه و شرکت زمین شناسان صاحب نظر در این زمینه از دانشگاه ها و مراکز علمی-پژوهشی سراسر کشور در سال 1400 برگزار گردید.

شایان یادآوری است که کمیته کارست در باره مسائل مرتبط با پدیده های انحلال و غار و .. که سازه های بسیاری را در کشور تحت تاثیر قرار داده اند، می پردازد. همچنین بسیاری از منابع آبی کشور در همین منابع کارستی ذخیره شده اند. افزون بر این ها، غارها به عنوان جاذبه های گردشگری و بومگردی نقش بسزایی در کارآفرینی و درآمدزایی دارند. بنابر این، موضوع یاد شده جایگاه ویژه ای در فرایند توسعه پایدار کشور دارد. مسولیت کمیته یاد شده مشارکت در تدوین، داوری و... استانداردهای مرتبط با موضوع کارست از سراسر جهان است.

بایگانی خبرها