بدنه خبر

صفحه نخست /برگزاری نشست علمی" جایگاه ...

برگزاری نشست علمی" جایگاه زمین شناسی در کشور" توسط ستاد استانی بزرگداشت سال بین المللی علوم پایه

شنبه / 24 اردیبهشت 1401

 ستاد استانی بزرگداشت سال بین المللی علوم پایه نشست علمی" جایگاه زمین شناسی در کشور" را با سخنرانی آقای دکتر منصور قربانی رئیس انجمن زمین شناسی ایران و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و دکتر محسنی عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه دانشگاه بوعلی سینا  برگزار کرد.

این نشست روز چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 از ساعت 10 تا 12:30 در سالن سینمای دانشکده علوم پایه با حضور تعدادی از اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا، تنی چند از دبیران زمین شناسی استان، نمایندگانی از سازمانهای صنعت و معدن استان، جهاد کشاورزی و اداره منابع طبیعی استان و با پوشش خبری صدا و سیمای استان همدان انجام یافت و به طور زنده از کانال اینستا گرام basu.sci پخش شد

بایگانی خبرها