بدنه خبر

صفحه نخست /اولین اجلاس شورای هماهنگی و ...

اولین اجلاس شورای هماهنگی و برنامه ریزی مناطق ده گانه پژوهش و فناوری کشور در دوره جدید مدیریتی وزارت، به میزبانی دانشگاه بوعلی سینا، دبیرخانه منطقه 4 پژوهش و فناوری برگزار شد.

چهارشنبه / 24 فروردین 1401

اولین اجلاس شورای هماهنگی و برنامه ریزی مناطق ده گانه پژوهش و فناوری کشور در دوره جدید مدیریتی وزارت و دوازدهمین اجلاس سیاستگذاری و برنامه ریزی پژوهش و فناوری منطقه 4 پژوهش و فناوری  با حضور دکتر صالحی معاون پژوهشی وزارت عتف، دکتر خیر الدین معاون فناوری و نوآوری وزارت عتف ، مدیران پژوهش و فناوری وزارت عتف، دکتر قربانی دبیر منطقه 4، معاونین پژوهش و فناوری دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پارک های علم و فناوری منطقه 4 کشور اعم از استان های همدان، قزوین، قم و مرکزی  روز سه شنبه 1401/01/23 از ساعت 10:30 الی 12:30 به میزبانی دانشگاه بوعلی سینا به صورت مجازی برگزار شد.
در ابتدا دکتر قربانی  معاون پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا و دبیر منطقه 4 گزارش مختصری از رتبه ، وضعیت برون دادهای پژوهش و فناوری و عملکرد و افتخارات دانشگاه ها،موسسات آموزش عالی و پارک های علم و فناوری منطقه  ارائه دادند.

در ادامه نشست دکتر صالحی معاون پژوهشی وزارت عتف به بیان برنامه ها  و اولویت های کلان پژوهشی کشوراز جمله مرجعیت علمی،افزایش اثربخشی پژوهش های علمی، دیپلماسی علم و فناوری ،ایجاد شبکه علمی کشور و نمایه سازی نشریات داخلی اشاره نمودند. وی تصریح کرد: اثربخشی پژوهش ها برای پاسخ به نیازهای جامعه و ارتقاء کمی و کیفی طرح های ارتباط با صنعت و جامعه و  ماموریت گرا نمودن پژوهش های دوره های تحصیلات تکمیلی و پسا دکترا بر اساس اولویت های منطقه از دیگر رسالت هایی است که خواستار آن هستیم.

در ادامه دکتر رضایی فرد مدیر کل معاونت فنآوری و نوآوری، ماموریت معاونت فناوری و نوآوری را ، ظرفیت سازی، تسهیل گری و بهبود ساختارهای زیست بوم فناوری، نوآوری و کارآفرینی با محوریت دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری از طریق گفتمان سازی، شبکه سازی و تعامل با ذینفعان کلیدی ملی و بین المللی عنوان نمودند .

در ادامه آقای دکتر فتح الهی مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی وزارت عتف ضمن ابراز خرسندی  و تشکر از منظم و پویا بودن  جلسات منطقه چهار نسبت به سایر مناطق کشور در دوره های قبل، خاطر نشان کردند، باید  رویکرد جدید نسبت به کارکرد مناطق داشته باشیم و کانون و مرکز ثقل مباحث مناطق باید آمایش منطقه ای و نسبت آن با دانشگاه های منطقه جهت شکوفایی اقتصادی قرار گیرد.ایشان بیان نمودند، نشست های معاونین پژوهش و فناوری  برنامه ای مهم در راستای همگن سازی برنامه بودجه و عملکرد دانشگاه ها است .

در ادامه معاونین پژوهش و فناوری دانشگاه قم ، دانشگاه اراک ودانشگاه  بین المللی امام خمینی (ره)  به بیان مشکلات پژوهش و فناوری و ارائه پیشنهادات پرداختند.

 در ادامه دکتر خیرالدین معاون فناوری و نوآوری وزارت عتف، بر ایجاد دفاتر مالکیت انتقال فناوری و مراکز مالکیت فکری تاکید کردند و خبر دادند با پیگیری های انجام شده، اعتبارات خوبی برای پژوهش و فناوری در سال 1401 اختصاص داده شده است .و در ادامه دبیر کمیته آزمایشگاه مرکزی منطقه 4 به ارائه گزارش  عملکرد آزمایشگاه های منطقه پرداختند

 

 

بایگانی خبرها