بدنه خبر

صفحه نخست /انتشار شماره 11 نشریه معاونت ...

انتشار شماره 11 نشریه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

دوشنبه / 23 اسفند 1400

به استحضار می رساند به حول و قوه الهی یازدهمین شماره از فصلنامه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا در زمستان سال 1400 و مصادف با میلاد پربرکت حضرت علی اکبر (ع) منتشر شده است. برای دسترسی به متن این شماره از لینک http://basu.ac.ir/research-mag   استفاده نمایید. مایه امتنان خواهد بود ما را از نظرات و راهنمائی های خود بهره مند سازید.

بایگانی خبرها