بدنه خبر

صفحه نخست /دکتر محمد خانجانی به عنوان ...

دکتر محمد خانجانی به عنوان کارآفرین برجسته دانشگاهی در علوم کشاورزی منتخب فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در سال 1400 انتخاب شد

شنبه / 21 اسفند 1400

براساس مصوبات شورای گروه علوم‌کشاورزی و شورای علمی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، دکتر محمد خانجانی، عضو هیأت علمی و استادتمام گروه گیاهپزشکی دانشگاه بوعلی‌سینا به عنوان کارآفرین برجسته دانشگاهی در علوم کشاورزی منتخب فرهنگستان علوم در سال ۱۴۰۰ انتخاب شد.
 معاونت پژوهشی دانشگاه ،این انتخاب شایسته را که نشان از تخصص و توانمندی های علمی جناب آقای دکتر خانجانی دارد ،به ایشان و جامعه دانشگاهی تبریک عرض نموده ،برای این استاد ارجمند آرزوی موفقیت روز افزون می نماید
 
بایگانی خبرها