بدنه خبر

صفحه نخست /بر گزیده شدن 2 نفر از اعضای ...

بر گزیده شدن 2 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه به عنوان برتر در همکاری با جامعه و صنعت

شنبه / 18 دی 1400

آقای دکتر بابک ژاله استاد تمام  اعضای هیات علمی دانشکده علوم پایه و آقای دکتر حسن سجادزاده  دانشیار دانشکده هنر و معماری به عنوان برتر در همکاری با جامعه و صنعت در سال 1400برگزیده شدند.
معاونت پژوهشی کسب این افتخار ویژه را به ایشان و جامعه دانشگاهی تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روز افزون برای ایشان می نماید.
بایگانی خبرها