بدنه خبر

صفحه نخست /مراسم تجلیل از برگزیدگان ...

مراسم تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری دانشگاه به مناسبت هفته پژوهش، روز دوشنبه مورخ 1400/09/15 به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

یکشنبه / 14 آذر 1400

مراسم تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری دانشگاه،  با سخنرانی  آقای دکتر علی خیرالدین معاون محترم فناوری و نوآوری وزارت علوم روز دوشنبه مورخ 1400/09/15 به صورت مجازی از طریق لینک http://vc.basu.ac.ir/rw  از ساعت 16 الی 18 برگزار خواهد شد. 
بایگانی خبرها