بدنه خبر

صفحه نخست /قرار گرفتن نام 16 عضو هیات ...

قرار گرفتن نام 16 عضو هیات علمی و 4 دانش آموخته دانشگاه بوعلی سینادر جدیدترین «فهرست 2 درصد دانشمندان برتر دنیا»

سه‌شنبه / 04 آبان 1400

براساس اطلاعات جدید نمایه استنادی معتبر scopus، با بررسی مقالات مربوط  به 2020 ، 16 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا  و با بررسی کل مقالات در بلند مدت، 11 نفر از اعضای هیات علمی و 3 دانش آموخته دانشگاه، در فهرست دو درصد دانشمندان برتر دنیا قرار گرفتند.
فهرست افرادی که  کل مقالات  آنها در طی سالهای مختلف  مورد بررسی قرار گرفته به شرح  زیر می باشد.
 
ردیف نام و نام خانوادگی نام دانشکده رتبه
1 دکتر محمد علی زلفی گل شیمی 22633
2 دکتر عباس افخمی شیمی 29412
3 دکتر سعید عزیزیان شیمی 33575
4 دکتر محسن جلالی کشاورزی 42282
5 دکتر محمدحسن مرادی فنی و مهندسی 145917
6 دکتر طیبه مدرکیان شیمی 168558
7 دکتر آرش قربانی  شیمی 181738
8 دکتر جواد بهنامیان فنی و مهندسی 238842
9 دکتر آرش فتاح الحسینی فنی و مهندسی 254870
10 دکتر داود نعمت الهی شیمی 264019
11 دکتر فخرالدین صالحی صنایع غذایی بهار 320707
 
 
فهرست افرادی که مقالات 2020 آنها مورد بررسی قرار گرفته به شرح  زیر می باشد.
 
ردیف نام و نام خانوادگی نام دانشکده رتبه 
1 دکتر سعید عزیزیان شیمی 9155
2 دکتر محسن جلالی کشاورزی 12622
3 دکتر عباس افخمی شیمی 16807
4 دکتر محمد علی زلفی گل شیمی 20063
5 دکتر فخرالدین صالحی صنایع غذایی بهار 47610
6 دکتر محمدحسن مرادی فنی  و مهندسی 62281
7 دکتر آرش قربانی  شیمی 62827
8 دکتر آرش فتاح الحسینی فنی و مهندسی 68136
9 دکتر طیبه مدرکیان شیمی 73137
10 دکتر جواد بهنامیان فنی و مهندسی 104222
11 دکتر داود رئوفی علوم پایه 132819
12 دکتر داود نعمت الهی شیمی 179363
13 دکتر بابک ژاله علوم پایه 182672
14 دکتر اردشیر خزایی شیمی 193636
15 دکتر میثم یاری شیمی 209897
16 دکتر علی علوی نیا فنی و مهندسی 215312
 اسامی دانش آموختگان دانشگاه بوعلی سینا در فهرست دو درصد دانشمندان برتر دنیا به شرح زیر می باشد:
ردیف نام و نام خانوادگی نام دانشکده رتبه
1 دکتر محمود نصراله زاده بائی عضو هیات علمی دانشگاه قم 33259
2 دکتر حجت ویسی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور 50955
3 دکتر سید احمدرضا موسوی زارع عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی همدان 462212
  
معاونت پژوهشی کسب این افتخار ویژه را به ایشان و جامعه دانشگاهی تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روز افزون برای ایشان می نماید.
بایگانی خبرها