بدنه خبر

صفحه نخست /فراخوان سیزدهمین جشنواره بین ...

فراخوان سیزدهمین جشنواره بین المللی فارابی

دوشنبه / 12 مهر 1400

 از تمام پژوهشگران علوم انسانی دعوت می شود آثار پژوهشی خود را که در سه سال گذشته  (از ابتدای فروردین 1397 تا پایان  اسفند  1399 )انجام شده است.به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره مراجعه فرمایند.
بایگانی خبرها