بدنه خبر

صفحه نخست /مهلت رفع نواقص و اشکالات در ...

مهلت رفع نواقص و اشکالات در کارنامه 2020-1399 در سامانه پژوهشی

دوشنبه / 12 مهر 1400

با عنایت به اتمام امتیازدهی فعالیت های پژوهشی، خواهشمند است اعضای محترم هیات علمی از تاریخ 1400/07/12 الی 1400/07/17  به کارنامه 2020-1399 خود مراجعه کرده امتیازها، سال فعالیت ها  و موارد دیگر را چک کرده، ودر صورت وجود اشکالات احتمالی به معاون محترم پژوهشی آن دانشکده اطلاع دهند تا به حوزه پژوهشی ارجاع دهند. لازم به ذکر است، این امتیازات ملاک برای انتخاب پژوهشگران برتر،پرداخت گرنت و ترفیع سالانه خواهد بود.  بعد از این فرصت تعیین شده اسامی پژوهشگران برتر مشخص شده و  امکان تغییر امتیاز به هیچ وجه وجود نخواهد داشت .

بایگانی خبرها