بدنه خبر

صفحه نخست /دانشگاه بوعلی سینا در جمع ...

دانشگاه بوعلی سینا در جمع برترین دانشگاه های جهان در رتبه بندی بین المللی تایمز در سال 2022 قرار گرفت.

سه‌شنبه / 16 شهریور 1400

بر اساس گزارش موسسه رتبه بندی تایمز مربوط به سال 2022 (نظام رتبه بندی بین المللی دانشگاه های جهان) که در شهریورماه 1400 منتشر گردید دانشگاه بوعلی سینا توانست با حضور در رتبه بندی تایمز برای سومین بار، با کسب رتبه +1201 جزودانشگاه های برتر جهان قرارگیرد.
بایگانی خبرها