بدنه خبر

صفحه نخست /دو عضو هیات علمی دانشگاه ...

دو عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا در فهرست برگزیدگان جشنواره بین المللی فارابی قرار گرفتند

سه‌شنبه / 29 تیر 1400

آقایان دکتر محمد راسخ‌مهند و دکتر فردین مرادخانی از دانشکده علوم انسانی  در دوازدهمین جشنواره بین‌المللی فارابی به عنوان برگزیده  معرفی شدند.در گروه حقوق در سطح بزرگسال، دکتر فردین مرادخانی با کتاب «مقدمات مشروطه خواهی (آشنایی ایرانیان با مفاهیم حقوقی در عصر قاجار) و در گروه زبان، ادبیات و زبان شناسی نیز در سطح بزرگسال، دکتر محمد راسخ مهند با کتاب «نحو زبان فارسی- نگاهی نقشی رده شناختی»شایسته تقدیر معرفی شدند.این موفقیت را به ایشان و خانواده بزرگ دانشگاه بوعلی سینا تبریگ می گوییم.
بایگانی خبرها