بدنه خبر

صفحه نخست /نهمین شماره از فصلنامه معاونت ...

نهمین شماره از فصلنامه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا منتشر شده است.

سه‌شنبه / 01 تیر 1400

به استحضار می رساند به حول و قوه الهی نهمین شماره از فصلنامه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا در بهار سال 1400 منتشر شده است. برای دسترسی به متن این شماره از لینک http://basu.ac.ir/research-mag استفاده نمایید. مایه امتنان خواهد بود ما را از نظرات و راهنمائی های خود بهره مند سازید.
بایگانی خبرها