بدنه خبر

صفحه نخست /پشتیبانی از فعالیت های علمی و ...

پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی 1401-1400 (طرح شهید وزوایی) توسط بنیاد نخبگان

چهارشنبه / 16 تیر 1400

براساس آیین نامه پشتیبانی از فعالیت های علمی وفرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور درسال تحصیلی 1401-1400 (طرح شهید وزوایی) ، بنیاد نخبگان استان همدان اعتبارها وتسهیلاتی رابه دانشجویان اعطا می کند، جهت کسب اطلاعات بیشتر به  آدرس اینترنتی sina.bmn.ir  یا فایل پیوست مراجعه فرمایند./_JRS/Files/News/ECA0ACE0-0439-4173-8761-7205EBEC7A30.zip
بایگانی خبرها