بدنه خبر

صفحه نخست /آخرین مهلت ثبت فعالیتهای ...

آخرین مهلت ثبت فعالیتهای پژوهشی در سامانه مدیریت پژوهشی در سال 1400

یکشنبه / 06 تیر 1400

به اطلاع می رساند سامانه مدیریت امور پژوهشی به منظور تکمیل مدارک پژوهشی جامانده به مدت یک هفته از روز مورخ 1400/04/09 الی 1400/04/16 از ساعت 8 صبح فعال خواهد شد . خواهشمند است در این فرصت علاوه بر ارسال مدارک جامانده فعالیتهای پژوهشی خود، پروفایل خود را چک و فعالیتهای برگردانده شده را اصلاح و دوباره ارسال فرمایید.سوالات خود را در قسمت پیغام ها/ نوشتن پیغام /به مدیران سیستم ارسال فرمایید.
بایگانی خبرها