بدنه خبر

صفحه نخست /دانشگاه بوعلی سینا در جمع ...

دانشگاه بوعلی سینا در جمع برترین دانشگاه های جوان جهان در رتبه بندی بین المللی تایمز قرار گرفت.

شنبه / 05 تیر 1400

براساس جدیدترین نظام رتبه بندی تایمز برای رتبه بندی دانشگاه های جوان در سال 2021، دانشگاه بوعلی سینا رتبه بین 350-301 در رتبه بندی جهانی را کسب کرد .
نظام رتبه بندی آموزش عالی تایمز برای رتبه بندی دانشگاه جوان 2021 از همان روشی که دانشگاه‌های جهان را ارزیابی می‌کند استفاده می‌کند و ماموریت‌های اصلی دانشگاه‌ها «تدریس، تحقیق، انتقال دانش و چشم انداز بین المللی» را مورد ارزیابی قرار می‌دهد اما در این رتبه بندی خاص، دانشگاه‌هایی با قدمت کمتر از 50 سال مدنظر هستند.
 
بایگانی خبرها