بدنه خبر

صفحه نخست /اولین کنفرانس بهینه سازی و ...

اولین کنفرانس بهینه سازی و روش های نوین حل مسأله با مرجعیت دانشگاه بوعلی سینا برگزار می شود.

سه‌شنبه / 25 خرداد 1400

اولین کنفرانس ملی "بهینه سازی و روش های نوین حل مسأله" با مرحعیت دانشگاه بوعلی سینا در روزهای 26 و 27 خرداد ماه سال جاری (چهارشنبه و  پنجشنبه هفته جاری) در حال برگزاری است.جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس http://onsm1.nahgu.ac.ir/fa/ مراجعه فرمایید.
بایگانی خبرها