بدنه خبر

صفحه نخست /معرفی سامانه نشریات کم ...

معرفی سامانه نشریات کم اعتبار،نامعتبر و جعلی خارجی

سه‌شنبه / 05 اسفند 1399

جهت اشنایی با سامانه نشریات کم اعتبار،نامعتبر و جعلی خارجی پایگاه استنادی  جهان اسلام به فایل پیوست مراجعه فرمایید./_JRS/Files/News/120055.pdf
بایگانی خبرها