بدنه خبر

صفحه نخست /شروع انعقاد قراردادهای ...

شروع انعقاد قراردادهای پژوهانه سال 1400

چهارشنبه / 12 آبان 1400

به اطلاع اعضای محترم هیات علمی میرساند، در صورت تسویه نمودن گرنت سال قبل، برای دریافت گرنت سال جاری از طریق سامانه پژوهشی اقدام فرمایند.
(مرحله 1)ارائه درخواست گرنت:
برای این منظور در سامانه پژوهشی در قسمت درخواست ها /ارائه درخواست جدید/عقد قرارداد گرنت را انتخاب نموده، اقساط مورد نظر را انتخاب و به شورای پرداخت گرنت ارسال فرمایید.

بایگانی خبرها