بدنه خبر

صفحه نخست /مهلت ثبت برون دادهای پژوهشی ...

مهلت ثبت برون دادهای پژوهشی در سامانه

شنبه / 04 اردیبهشت 1400

احتراماً با عنایت به ماده 2 از اصلاحیه شماره 2 آیین نامه اعتبار ویژه پژوهشی، تقاضا می شود در مورد ثبت مدارک پژوهشی مربوط به سال۱۳۹۹ و۲۰۲۰ و مدارک جامانده ۱۳۹۸و ۲۰۱۹ ( با توجه به مفاد آیین نامه مذکور) در سامانه مدیریت امور پژوهشی حداکثر تا سی و یک اردیبهشت ۱۴۰۰، اقدام فرمایید. بدیهی است مدارک ثبت شده جهت تخصیص گرنت، ترفیع سالانه، ترفیع تشویقی و انتخاب پژوهشگر برگزیده در سال جاری، ملاک خواهد بود و به همین دلیل دقت اعضا در ثبت به موقع و بدون کاستی مدارک در سامانه، مزید امتنان است. از آنجا که آمار پژوهشی دانشگاه نقش مهمی در رتبه بندی دانشگاه دارد، لطفا نسبت به تکمیل فعالیت های پژوهشی مربوطه در سامانه پژوهشی اقدام فرمائید. بدیهی است پرداخت گرنت در سال جاری منوط به تکمیل پروفایل در ژیرو می باشد. همچنین یادآور می شود این مدیریت آماده ارائه هرگونه راهنمایی و پاسخگویی در مورد روند کار و سئوالات احتمالی اعضای محترم هیات علمی می باشد.
بایگانی خبرها