بدنه خبر

صفحه نخست /رحلت جانسوز امام خمینی (ره) ...

رحلت جانسوز امام خمینی (ره) تسلیت باد.

یکشنبه / 13 خرداد 1397

امام خمینی خورشیدی بود که با طلوع آن هزار چشمه نور در زندگی ملت ایران جوشید.
بایگانی خبرها