بدنه خبر

صفحه نخست /برگزاری کارگاه آموزشی سامانه ...

برگزاری کارگاه آموزشی سامانه مدیریت امور پژوهشی

سه‌شنبه / 01 اردیبهشت 1394

به منظور آشنایی اعضای محترم هیات علمی دانشگاه با سامانه مدیریت امور پژوهشی که به تازگی نصب و اجرا گردیده است، کارگاه آموزشی در روزهای یکشنبه 6/2/94 و دوشنبه 7/2/94 در سالن جلسات شهید ایزدی واقع در ساختمان مرکزی دانشگاه طبقه دوم برگزار خواهد گردید. از آنجاییکه پس از این، کلیه امور پژوهشی، اعم از ارسال مدارک پژوهشی برای دریافت گرنت، ترفیع سالانه، ترفیع تشویقی، شرکت در همایش ها، کارگاه ها و ... به صورت الکترونیک و از طریق این سامانه صورت خواهد پذیرفت، آموزش نحوه کاربری آن از ضروریات است و لذا در این کارگاه که توسط کارشناسان شرکت تولید کننده سامانه برگزار خواهد شد تمامی موارد کاربری به صورت تئوری و عملی به همکاران آموزش داده خواهدشد.
 
مدیریت امور پژوهشی دانشگاه   
بایگانی خبرها