شورای گروه معماری

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای گروه معماری

 نام عضوسمت در شورا
1 صاحب محمدیان منصور عضو عادی
2 مهرداد کریمی مشاور عضو عادی
3 سعید علی تاجر عضو عادی
4 محمدرضا عراقچیان مدیر گروه
5 غلامرضا طلیسچی عضو عادی
6 حسن سجادزاده عضو عادی
7 محمد پیله ور عضو عادی
8 نسترن بهاری پور عضو عادی
9 محمدسعید ایزدی عضو عادی
10 سیده کوثر صالحی کارشناس